Autoklavi

  • Automatski vertikalni autoklavi
  • Automatski vertikalni autoklavi sa sušenjem
  • Automatski vertikalni autoklavi s generatorom pare
  • Automatski stolni autoklavi
  • Automatski stolni autoklavi sa sušenjem
  • Automatski stolni autoklavi s generatorom pare
  • Automatski autoklavi s kompenzacijom tlaka
  • Autoklav za sterilizaciju hranjive podloge

Pročitaj više na web stranici Raypa

Pročitaj više