Chirex™ Pirkle-Brush and Ligand exchange kiralne HPLC kolone

Najbolja polazna točka za kiralne separacije.
Direktna i indirektna rezolucija enantiomera amina, alkohola, karboksilnih kiselina, aminokiselina, ketona, estera, etera i ostalih biološki aktivnih komponenti. Visoka enantioselektivnost, dug životni vijek i mogućnost brzih analiza.
Deset različitih faza za sve Vaše potrebe.

Pročitaj više na web stranici Phenomenex:

Pročitaj više