Ekstrakcija na krutoj fazi (SPE)

Pročistite i koncentrirajte uzorke pomoću Strata-X i Strata SPE kolonica.

Strata™-X polimerni SPE adsorbensi skraćuju razvoj metoda i štede količinu korištenog otapala. Jedinstvena selektivnost omogućuje analizu širokog spektra analita za brzu i jednostavnu pripremu uzorka.

Strata® SPE tradicionalan proizvod, baziran na silika materijalu, nudi Vam optimum kvalitete, reproducibilnosti i izvedbe. U ponudi je širok spektar nepolarnih, polarnih i ionskih faza, a također i specijalizirane faze za sve tipove uzoraka. Uz Stratu imate čiste ekstrakte, veći povrat i bolju reproducibilnost.

Pročitaj više na web stranici Phenomenex:

Pročitaj više