Filtracija

Uklonite smetnje iz uzoraka pomoću Phenex filtara. Filtrirajte pufere, organske i korozivne tekućine. Spriječite oštećenja pumpi i ostalih dijelova Vaših LC i GC sustava!

Pročitaj više na web stranici Phenomenex:

Pročitaj više