Phenomenex

Vodeći svjetski proizvođač (U)HPLC, GC, SPE kolona i ostalog pribora za kromatografiju.

Knauer

HPLC i UHPLC kromatografska oprema, osmometri, SMB kromatografija.

Aurora Biomed

Automatizirani sustavi za SPE, LLE, PCR, NGLP, ELISA, IonFlux, spot printing, punjenje viala, uređaji za pročišćavanje vode, mikrovalnu digestiju, AAS, AFS, spektrofotometri.

Polyintell

Polimerne imunoafinitetne SPE kolonice za pripremu uzoraka.

GTG

Vrhunske viale za sve potrebe.

LGC Standards

Standardi za farmaceutiku, mikrobiologiju, toksikologiju, zaštitu okoliša, itd.

AAS - Atomska apsorpcijska spektroskopija

TRACE™ serija

AFS - Atomska fluorescencijska spektroskopija

LUMINA serija

Mikrovalna digestija

Spektrofotometrija

Njemačka tvrtka GTG – Glastechnik Gräferoda GmbH specijalizirana je u proizvodnji vrhunskih viala za sve potrebe. U ponudi možete naći standardne viale za sve autosamplere, viale s insertima, headspace viale, viale za pohranu uzoraka, viale za ispiranje i otpadna otapala te viale za VOC i TOC primjenu u svim veličinama i dimenzijama. U ponudi tvrtke GTG nalaze se viale na navoj, crimp, a dodatna opcija su snap-crimp viale. Dostupni su različiti materijali kao i različite boje za septe i čepove kako bi zadovoljili potrebe svih analitičara. Pročitaj više na web stranici GTG:
Pročitaj više
AFFINIMIP® SPE su kolonice visoke kvalitete za ekstrakciju na čvrstoj fazi koje se temelje na molekularno utisnutim polimerima (MIP). Osnovna svrha je pročišćavanje uzoraka prije kromatografskih analiza. Zahvaljujući superiornoj selektivnosti u odnosu na standardni SPE, AFFINIMIP kolonice analitičarima pružaju visoko iskorištenje pomoću jednostavnih i brzih protokola. AFFINISEP je kreiran kako bi specifično prepoznao željeni analit ili strukturno ciljanu molekulu prema obliku i funkcionalnim grupama.

Multimikotoksini - NOVO!

h4atulin

Zearalenon

Ohratoksin A

Fumonizini & Zearalenon

Deoksinivalenol (DON)

Bifenol A

Estrogeni

Zeranol residue

Fenoli

Kloramfenikol

Amfetamini

Tetraciklini

Matanefrini

Kateholamini

Herbicidi (Clopyralid, Picloram, Aminopyralid) - NOVO!

Glifosat - AMPA - NOVO!

Pročitaj više na web stranici Polyintell
Tvrtka LGC Standards je dio LGC Group (UK) posvećena kemijskim i bioanalitičkim mjerenjima te vodeća tvrtka na području analitičkih standarda, referentnih materijala, genomike, mikrobiologije i „proficiency“ testiranja. Nude vrhunske proizvode za širok spektar niže navedenih industrija:

ATCC and life sciences

Environmental and contaminants

Food and beverages

Forensics and clinical

Inorganic standards

Metals

Petrochemicals

Pharmaceutical

Pharmacopoeia standards

Physical standards

Proficiency testing

Solvents

  Izaberite željeni standard na web stranici LGC Standards:
Pročitaj više