LUMINA 3300 atomski fluorescencijski spektrometar (AFS)

Lumina 3300 atomski fluorescencijski spektrometar (AFS) pruža elementarna analitička rješenja u determinaciji hidrid – formirajućih elemenata u ppt rasponu koncentracije uz široku primjenu u brojnim istraživačkim sektorima vezanih uz okoliš, poljoprivredu, geologiju, metalurgiju, farmaceutiku, medicinu i petrokemiju. Primjenjiv je i kao analizator žive.

Pročitaj više