Lux® polisaharidne kiralne HPLC kolone

Najbolja polazna točka za kiralne separacije.
Obitelj amiloznih i celuloznih kiralnih selektora omogućuje raznovrsnost komplementarnih selektivnosti koje korisniku omogućuju najefikasniju kiralnu separaciju pri RP, polarnim, normalnim i SFC uvjetima.
Dostupne faze: Cellulose-1, Cellulose-2, Cellulose-3, Cellulose-4, Amylose-2.

Pročitaj više na web stranici Phenomenex:

Pročitaj više