NEPHELOstar Plus

NEPHELOstar Plus tvrtke BMG LABTECH je prvi i jedini čitač mikrotitarskih ploča na tržištu za lasersko mjerenje raspršenja svijetla ili turbidimetrijske analize.

Pročitaj više na web stranici BMG LABTECH:

Pročitaj više