Advantec

Filtracijska oprema (membranski filtri, stakleni kvarcni filtri, thimble filtri, sedimentni diskovi, kompozitni diskovi) i pripadni laboratorijski uređaji.

Aqualytic

Analiza voda i otpadnih voda, BOD mjerenje i fotometrija, pH uređaji, uređaji za mjerenje konduktivnosti i kisika, easy-to-use testovi.

Arizona Instruments

Uređaji za mjerenje vlage, analizu živinih i sumporovodičnih para u zraku.

BMS Microscopes

Mikroskopi, digitalne kamere i potreban pribor.

EVERmed

Prijenosni i samostojeći laboratorijski hladnjaci i zamrzivači te rashladne komore.

Hermle

Centrifuge širokog raspona rotora i različitih modela.

Labomed

Mikroskopi, digitalne kamere i potreban pribor.

Phoenix Instrument

Miješalice, tresilice, vage, analizatori vlage, dispenseri, pipete, filtri, centrifuge, rotirajući uparivači, pH-metri, uređaji za mjerenje konduktivnosti.

proRheo

Laboratorijski reometri i procesni viskozimetri.

Raypa

Autoklavi, miješalice, sterilizatori, vodene kupelji, peći za žarenje, grijaće kape, itd.

Supercritical Fluid Technologies

Uređaji za ekstrakciju superkritičnim fluidima, visokotlačni kemijski reaktori, pumpe.

Werner

Uređaji za laboratorijsko i procesno pročišćavanje vode.

Filtracijski proizvodi

Laboratorijski uređaji

Tvrtka Aqualytic je jedan od vodećih svjetskih proizvođača visokokvalitetne opreme za analizu voda i otpadnih voda, specijalizirana u BOD mjerenju i fotometriji. Nadalje, vodeći su proizvođači prijenosnih uređaja za mjerenje pH-vrijednosti, konduktivnosti, kisika kao i easy-to-use testova.

Computrac serija

Tvrtka Arizona Instruments je jedan od vodećih svjetskih proizvođača uređaja za analizu vlage. Ovi visokokvalitetni uređaji sastavljaju se u Americi i ispunjavaju sve Vaše laboratorijske potrebe.

Jerome serija

Tvrtka Arizona Instruments je jedan od vodećih svjetskih proizvođača uređaja za analizu živinih i sumporovodičnih para u zraku. Dizajnirani za praktičnu primjenu na terenu, precizni i jednostavni za upotrebu, a dokazani i u najtežim radnim uvjetima

Evermed

Tvrtka EVERmed proizvodi visokokvalitetne prijenosne i samostojeće laboratorijske hladnjake i zamrzivače te rashladne komore.

Hermle

Tvrtka Hermle više od 50 godina proizvodi visokokvalitetne centrifuge, širokog raspona rotora i različitih modela, idealnih za Vaše potrebe.

Priprema vode u farmaceutici

Kontinuirana elektrokemijska deionizacija (CEDI)

Priprema vode visoke čistoće

Ionski izmjenjivači

Ostali proizvodi