Potrošni materijal

Laboratorijski potrošni materijal koji uključuje kemikalije, reagense, standarde, rezervne dijelove i druge komponente koji nadopunjavaju analitičke analize i instrumente.

Pročitaj više na web stranici SCP Science

Pročitaj više