Razdvajanje

1D elektroforeza
2D elektroforeza
Kapilarna ekstrakcija
Tekućinska kromatografija
  • Biochrom analizatori aminokiselina
  • Jasco uređaji za analitičku tekućinsku kromatografiju
  • Jasco uređaji za preparativnu kromatografiju
  • Jasco uređaji za SFC/SFE
PCR uređaji
Proteomika

Pročitaj više na web stranici ISOGEN Life Science

Pročitaj više