Rezex™ Ion Exclusion HPLC kolone

HPLC kolone na principu ionskog isključenja.
Reproducibilne i točne separacije bazirane na višestrukim interakcijama. Rezex kolone su pogodne za razdvajanje ugljikohidrata, oligosaharida i organskih kiselina, analizu bioetanola te za kontrolu kvalitete hrane i pića.
Jedanaest različitih faza za sve Vaše potrebe.

Pročitaj više na web stranici Phenomenex:

Pročitaj više