XenemetriX

Prijenosni, laboratorijski i procesni ED-XRF spektrometri.

SCP Science

Mikrovalna digestija, potrošni materijal (ICP-AES, ICP-MS, X-Ray, AAS), Conostan CRM i standardi.

Aurora Biomed

Automatizirani sustavi za SPE, LLE, PCR, NGLP, ELISA, IonFlux, spot printing, punjenje viala, uređaji za pročišćavanje vode, mikrovalnu digestiju, AAS, AFS, spektrofotometri.

Nippon Instruments Corporation

Analizatori žive.

DeNovix

Spektrofotometri/fluorimetri koji kombiniraju najosjetljiviju UV/VIS apsorpciju s najfleksibilnijim i najpreciznijim fluorimetrom u jednom uređaju ili odvojeno, po želji korisnika.

AAS - Atomska apsorpcijska spektroskopija

TRACETM serija

AFS - Atomska fluorescencijska spektroskopija

LUMINA serija

Mikrovalna digestija

Spektrofotometrija